Wanneer osteopathie?

Een osteopaat is opgeleid om de oorzaak van de klacht te achterhalen.

Voor veel fysieke klachten, na overbelasting of spontaan ontstaan, kan osteopathie iets betekenen.

Neemt u contact op via het contactformulier of telefonisch, wanneer u twijfelt of u met uw klacht terecht kunt bij de osteopaat.

De meeste mensen bezoeken een osteopaat als de klachten zich al kenbaar hebben gemaakt. Het kan ook zinvol zijn om preventief klachten te willen voorkomen. Dit wordt voornamelijk gedaan door (top)sporters en mensen die beroepsmatig afhankelijk zijn van hun lichaam. Dit gebeurt dan met een lage behandelfrequentie 1 a 2 keer per jaar.  Blessures ontstaan immers niet zomaar, vaak gaat hieraan een disfunctioneren van het lichaam vooraf. Pas wanneer een lichaam niet meer in staat is dit te compenseren ontstaan er klachten. Door dit disfunctioneren te corrigeren is een osteopaat in een vroeg stadium in staat om blessures te voorkomen.